React Native

Başlarken

Hızlı bir uygulama geliştirip sonra komponenleri incelemeyi düşünyorum. Öncelikle React Native’in yeteneklerini görmek sonra da konu ile ilgili blog yapmak istiyorum. İnternet’te bulunan bir örneğin Türkçe’sinden yola çıkarak konuyu ilerletmeyi düşünüyorum.   İlk once Homebrew’i kuruyoruz; ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” Daha sonra Node.js’yi kuruyoruz; brew install node   Daha sonra watchman Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından